[eyesK] eyeskingdom

チーム名
[ eyesK ] eyeskingdom
リーダー

メンバー

ホームページ
コメント
活動履歴 (大会への参加履歴、結果など)
開催日 大会名 順位 ポイント
2014-03-22 20:00:00 Season1 Day2 3 2
2014-03-15 20:00:00 Season1 Day1 4 1